A gondolatmenet célja a sok tudományterületet és szakmát érintő erkölcs a mérnöki gyakorlatban témakör legfontosabb elveinek és gyakorlatának áttekintése. Bemutatja a mérnök, a mérnöki közösség valamint a mérnöki tevékenységek főbb jellemzőit, és a mérnöki gyakorlatban az erkölcs szerepét vizsgálja.

Vallás, erkölcs és jog

A mérnöki etika megalapozását szolgálja a vallás, erkölcs és jog fogalmainak és kapcsolatának a bemutatása. Meghatározó a világnézet/vallás/hit, az erkölcs (ethosz/éthosz) és a jog (pozitív jog/teleológikus – a demokrácia célját szolgáló – jog) kapcsolata. A vallás, az erkölcs és a jog kapcsolata akkor helyes, ha

Sajnálatos módon a gyakorlatban széles körben elterjedt a vallás, az erkölcs és a jog pontatlan értelmezése, (szándékos?) összemosása, összekeverése. A vallás, az erkölcs és a jog egyike sem lehet a másik kettő nélkül: