Az a kérdés, hogy minden kapitalista erkölcstelen-e, a XXI. század elején is politikailag korrekt kérdésnek tűnik, ráadásul olyannak, amelyre az általános válasz az igen. Jelen vitaindítóban a szerző jelentősen árnyalja ezt a képet. Elveti azt, hogy csak egy igazság létezik, vagy ha mégis, akkor annak ezer arca van. Körbejárja a fenti fogalmakat, kérdéseket és talán gondolatébresztő megállapításokat tesz.

........

Mi a kapitalizmus A beszélgetés egyik tárgya a kapitalizmus. Mi a kapitalizmus? Tengernyi az irodalma, akár a definíciónak, akár a leírásának, jellemzésének. Ha kapitalizmusról beszélünk, általában egy társadalmi, gazdasági rendszerre gondolunk. Nyilván az is. De bontsuk kétfelé: egyrészt a kapitalizmus egy gazdálkodási rendszer, másrészt egy társadalmi rendszer.

......