1938-ban született Budapesten.

Szakmai pályakép

A Gyógyszerkutató Intézetben (1961–1968) tudományos kutatóként és tudományos titkárként, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetben (1968–1974) tudományos osztályvezető-helyettesként dolgozott. A Budapesti Műszaki Egyetemen (1974–1988) tudományos főmunkatárs, címzetes egyetemi tanár, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyárban (1988–1990) a minőség-ellenőrzés és a minőségbiztosítás vezetője. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságban (1990–1994) elnökhelyettesként dolgozott, feladata volt többek között az új K&F pályázati rendszer kidolgozása és irányítása, a minőségügyi tárcaközi bizottság irányítása és a Nemzeti Minőségi Díj rendszerének a kidolgozása. 1994-től 2003-ig a Veszprémi Egyetemen, majd 2003-tól 2006-ig a Debreceni Egyetemen oktatott. 2006 óta nyugdíjas.

Mintegy 10 könyv, 20 könyvrészlet, 400 közlemény és konferencia-kiadvány, 500 tudományos előadás szerzője. Munkáira mintegy 300 hivatkozás található. 35 éves egyetemi oktatói pályafutása során mintegy 50 tantárgyat oktatott. 1980 őszén egy félévet vendégelőadó volt a Yale Egyetemen (New Haven, USA). Főbb kutatási területe a minőségügy erkölcsi és jogi kérdései, a vállalatvezetés és a minőségügy kapcsolatrendszere.

Számos tudományos és társadalmi szervezetnek tagja, több szervezetben vezető tisztségeket töltött, illetve tölt be. Az MTA sok bizottságának, illetve albizottságának volt tagja, titkára, elnöke. Mintegy 10 évig tagja illetve elnöke volt a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Minőségbiztosítási Tanácsadó Bizottságának. Több évig alelnöke volt a Magyar Innovációs Szövetségnek (MISZ).

A Műszaki és Természettudományi Társaságok Szövetségének (MTESZ f.a.) 2010 óta elnöke, az Országgyűlés Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsának (NFFT) 2011 óta tagja. 2017 óta alelnöke a Magyar Bioetikai Társaságnak.

A Magyar Köztársaság Elnöke 2001-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetésben részesítette.

Nős, öt gyermeke és 11 unokája van. Jelenleg Veszprémben él.