1938-ban született Budapesten. Édesapja néhai P. Ernő gépészmérnök, édesanyja néhai Michnay Erzsébet nyelvtanárnő. Felesége Homola Erzsébet, gyermekei P. Erzsébet és Zsu­zsanna.

- 1956-ban érettségizett a budapesti József Attila Gimnáziumban, 1960-ban végzett a M. K. Közgazdasági Egyetemen, majd 1970-ben az ELTE TTK alkalmazott matematikus szakán.

- Az 1950-es évtizedben piarista, majd ciszter ifjúsági közösségek tagja. Ezért már a Közgazdasági Egyetem sem ajánlja értelmiségi munkakörökbe, majd e tevékenységét 1961-ben a „Fekete hollók” ügy kapcsán (bírósági ítélet nélkül) államellenesnek minősítik. Ennek következtében pályáját diplomás segédmunkásként kezdi, majd 1961–1967 közt különböző egyszerű adminisztratív munkakörökben dolgozik.

- 1967-ben a MTA Ipargazdasági Kutatócsoportja felveszi, ahol húsz évig tudományos munkatársként, majd főmunkatársként kutat és 1981-ben kandidátusi címet nyer.

- 1987–2007 közt a Gazdaságkutató Intézet igazgatóhelyettese, majd ügyvezető igazgatója, a cég kutatásainak a vezetője.

- Az 1980-as évek elejétől 1995-ig óraadó a Közgazdasági Egyetemen, 1997–2000 közt docens, 2000–2003 közt egyetemi tanár a Műegyetemen, 2004–2008 közt egyetemi tanár, 2008 után professzor emeritus az egri E.K. Főiskolán, majd Egyetemen. Több vállalatnál, intézménynél (így több mint két évtizedig a Magyar Innovációs Szövetségben, 11 évig a DÉMÁSZ-nál volt, 3 éve és jelenleg is a MATEHETSZ tehetségsegítő szövetségnél) az igazgatóság, felügyelő bizottság tagja.

Számos vállalatgazdasági és gazdaságpolitikai témában kutatott, kutat. Vizsgálódásai során egyaránt volt hazai, illetve nemzetközi teamek tagja, vezetője. Eredményeiről több mint 300 publikációban számolt be, ezekre több mint 300 mű hivatkozik. 2005-ben elnyeri az MTA doktora címet. Több kitüntetés, így a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt birtokosa.

A Magyar Közgazdasági Társaság (vezetőségi) tagja.