Kánonjogi licenciával (1991), teológus PhD fokozattal (1996) és teológiai habilitációval (1997) rendelkezik. Posztgraduális tanulmányait Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen végezte (kánonjogot tanult 1989–1991 között). 1991 óta vesz részt a katolikus felsőoktatásban. 1991-től 2019-ig a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola tanára volt. 1995-től oktat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, 1998 óta az egyetem Hittudományi Karán. 2002 óta egyetemi tanárként végzi oktató és kutató munkáját. 2003–2006 között a Kánonjogi Posztgraduális (fakultás jogú) Intézet elnöke volt. Jelenleg a PPKE HTK tanszékvezető egyetemi tanára (2003–2008 között a kánonjogi, 2009 óta a lelkipásztorkodástan és liturgika tanszéket vezeti). 2006–2010, valamint 2012–2014 között a Hittudományi Kar dékánja volt. 2009--2015 között a Központi Papnevelő Intézet rektori tisztségét töltötte be. Tagja mind a Magyar, mind pedig a Nemzetközi Kánonjogi Társaságnak (az előbbinek 2003–2006 között elnöki tisztségét is betöltötte). 2019. szeptember 1-je óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora.