A Budapesti Műszaki Egyetemen (BME) 1978-ban szerzett villamosmérnöki oklevelet, és onnantól nyugdíjba meneteléig a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetében dolgozott. Méréstechnikai szakmérnöki diplomáját is a BME-n, 1982-ben szerezte. Doktori fokozatát a Miskolci Egyetemen és a BME-n védte meg, „Nyílt Rendszerek a Gyártásautomatizálásban” címmel írt értekezésével. CIM, azaz Számítógéppel Integrált Gyártás területén fejlesztett, kutatott és valósított meg ipari rendszereket, mint CNC-t, ipari elosztott PLC-t, cellavezérlőt, ipari adathálózatokat. Japánban termelés- menedzsmentet tanult, és az európai FEANI Mérnökakadémiától EUR-Ing titulust kapott.

Mélyebb érdeklődéssel fordult a szabványos ipari adathálózatok módszertana témakörhöz, és a MAP ISO- világszabvány európai és globális elterjesztéséhez vezetett egy kutatócsoportot diákok oktatásával. Az EMUG, EEMIG és HMUG szervezetekben vezetőségi tisztségviselőként dolgozott a szabványrendszerek mielőbbi elfogadásáért. Magyar és nemzetközi tudományos szervezetekben (IFIP, IFAC, ManuFuture ETP, GTE, MATE, Robotika, BATCH-AUTOMATION-Forum, IVSZ, stb.) számtalan konferencián előadást, bemutatót tartott, cikkeket írt.

Műszaki-ipari témákkal, digitalizációs technológiákkal nemzetközi K+F+I szerződések menedzselése révén került közelebb. Így pl. öreg autók újrahasznosítása, mikro- és nano-robotok gyártástechnológiája, smart technológiák, robotika, hálózat- és innováció menedzsment, és más témákban vállalt közreműködést vagy projektvezetést.

Az utolsó tízen évben az ipari digitalizáció, Ipar 4.0 és kiber-fizikai-rendszerek, kibertestvérek (digital twin) fogalmakkal jelzett nemzeti és nemzetközi trendekkel, víziókkal, kutatási témakörökkel és stratégiákkal foglalkozott, amelyek a ManuFuture ETP, Factory-of-the-Future, H2020, EUREKA, ERASMUS nemzetközi együttműködési kategóriákban testesültek meg. Rendszeresen, kiegészítő előadóként oktat mérnökhallgatókat, és India legnagyobb privát egyetemén (AMITY University) díszdoktori oklevéllel tüntették ki. Magyarországi elismerései között büszke a Csáki Frigyesről, Bánki Donátról és Pattantyús Ábrahám Gézáról elnevezett GTE és MATE díjaira. Majdnem 200 nemzetközi és hazai publikáción keresztül igyekezett az eredményekkel megismertetni egyetemista diákjait, olvasóit. Két lányával, fiával és feleségével, valamint az általuk megvalósított álmával, az eddigi négy unokával sikeresnek és boldognak érzi magát.

Röviddel nyugdíjba menetele után meg is szűnt az MTA SZTAKI azzal, hogy a Magyar Tudományos Akadémiától erőszakkal elcsatolták a kutatóintézeteit. A SZTAKI ma már az Eötvös Lóránd kutatóhálózathoz kötött egységként él tovább, és sokukat megviselte ez a méltatlan (etikailag inkorrekt) bánásmóddal kierőszakolt szervezeti változás. Az etikai kérdésekkel nem csupán az elmúlt két évben találkozott. A kiberfizikai rendszerek megjelenésével, a mesterséges intelligencia termékekbe és szolgáltatásokba való beintegrálódásával egy sor megoldatlan, és sürgősen megoldásra váró feladat merült fel. Már nem csupán mérnök-szakmai munka van előttünk, hanem jogi, élettani, társadalomtudományi kérdésekkel is foglalkoznunk kell. Nem véletlen, hogy a WORLD SCIENCE FÓRUM legutóbbi, budapesti ülésén felhívták az országok vezetőinek figyelmét a jövőt-alkotó témákkal szorosan együtt kezelendő etikai és felelősségi kérdések nemzetközileg is egyeztetendő témaköreire.

Mobil: +36-70-3100870

Budapest, Hungary 1114 Bartok Béla út 57.

(MTA) SZTAKI Budapest, 1111 Kende utca 13-17.

E-mail: geza.haidegger@gmail.com; haidegger@sztaki.hu