Tudományos minősítés: PhD, Habilitáció

PhD. dolgozat:
1999 kánonjog – summa cum laude
Mikor ítélkezhet az egyházi bíró a kánoni szabályok ellenében? (aequitas)
Habilitáció: 2009 – hadtudomány, hivatásrendi etika

Felsőfokú tanulmányok és végzettség

Szakmai, oktatási tevékenység, munkakörök

Szervezeti tagságok

Díjak, elismerések

Publikációi: mtmt szerint

Kutatások: normarendek kapcsolata, szabályozáselmélet, jog-erkölcs-vallás, minőség, karitásztudomány

E-mail: birher.nandor@kre.hu