1940-ben született Budapesten, a budai József Attila Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán szerzett oklevelet. A BME Mezőgazdasági Kémiai Technológiai Tanszékén tanársegéd, adjunktus, majd docens (1964–1982), részt vesz az ipari mikrobiológia és enzimológia tantárgy előadásain és laboratóriumi gyakorlatain, majd biológiai és biotechnológiai ismeretek tárgyat oktat. Műszaki doktorátust (1971), majd a kémiai tudomány kandidátusa (1975) címet szerez.

Anyagtudományi területe a zsírok és olajok (lipidek és lipoidok) kutatása, műveleti területen a fermentációs (erjesztési) eljárások, valamint a biotechnológia, gyártmányfejlesztésben pedig a funkcionális (egészségvédő) élelmiszerek. Az MTA Élelmiszer-tudományi Komplex Bizottság tagja, valamint a Mezőgazdasági Biotechnológiai Bizottság alelnöke, a lipidkémiai munkabizottság titkára, majd elnöke. A berlini Humboldt Egyetemen több éven át munkatanulmányokat tesz, vendégtanárként (Gastdocent) oktatja a zsírok és olajok technológiáját. A Magyar Tudományos Akadémián 1985-ben megvédi doktori értekezését, a kémiai tudományok doktora (DSc), majd a következő évben egyetemi tanári kinevezést kap a „Biotechnológia” tantárgy oktatására. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium megbízza a Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet vezetésével (1982–2000), majd a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásával, melynek igazgatója (2002–2005).

A FAO-WHO Codex Alimentarius (Élelmiszerkönyv) Mintavételi és Analitikai Bizottságának elnöke (1988–2008 között), munkásságáért több kitüntetésben részesül. A Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület (MÉTE) tagja, több cikluson át elnöke és 1995-1999 között vezeti az Élelmiszer-tudományi és -technológiai Nemzetközi Uniót (IUFoST), tagjává választja a Nemzetközi Élelmiszer-tudományi Akadémia (IAFoST) és a Magyar Mérnökakadémia (MMA). Jelenleg nyugdíjas egyetemi tanár és emeritus professzorként oktatja a Szent István Egyetem (Gödöllő–Budapest) Élelmiszer-tudományi Doktori Iskola magyar és külföldi hallgatóit.